Tussenschoolse opvangDownload hier het aanmeldingsformulier overblijf


-          Alle kinderen die op vaste dagen gebruik maken van de overblijf moeten zich ieder schooljaar opnieuw aanmelden via het aanmeldingsformulier dat aan het eind van

het schooljaar wordt meegegeven.

-          De kosten voor overblijven bedragen € 2,- per keer.

-          Betaling wordt verrekend via een strippenkaart.

-          De strippenkaarten á € 10,-  en € 30,- zijn bij de overblijfkrachten verkrijgbaar.

-          De kaarten blijven op school en worden aan uw kind meegegeven als deze vol zijn,

zodat u weet dat er een nieuwe kaart moet worden aangeschaft.

-          De strippenkaart blijft geldig zolang uw kind op school zit. Als uw kind van school af gaat, kunt u het geld van de overgebleven strippen terugvragen.

-          Wilt u het geld voor een strippenkaart meegeven in een envelop waarop voor – en achternaam van uw kind zijn vermeld en de groep. U mag natuurlijk ook dagelijks tussen 11.15 uur en 13.30 uur het geld tijdens de overblijf bij ons afgeven.

-          Voor kinderen die in de loop van het schooljaar worden aangemeld zijn aanmeldingsformulieren bij de overblijfkrachten verkrijgbaar.

-          Veranderingen van vaste overblijfdagen kunnen per e-mail of schriftelijk doorgegeven worden.

-          Een kind dat op een vaste overblijfdag een keer niet komt, moet worden afgemeld bij Josien van Heeren (maandag,dinsdag) of Lia van der Hout (donderdag,vrijdag).

-          Kinderen worden zonder uw toestemming vooraf niet meegegeven aan andere ouders om daar tussen de middag te gaan eten.

-          Als een kind ziek is moet het ook worden afgemeld voor de overblijf.


Incidentele overblijf:

 

Kinderen die incidenteel overblijven moeten minimaal 1 dag van te voren per e-mail of op de dag zelf tussen 8.00 en 9.00 uur worden aangemeld.

Voor de maandag en de dinsdag kan dit bij Josien van Heeren.

Telefoon: 078-6210320     E-mail: josien@webheeren.nl

 

Voor de donderdag en vrijdag bij Lia van der Hout.

Telefoon: 078-6210621     E-mail: x.hout@kpnmail.nl

 

In geval van nood: Roselie Schröder

Telefoon: 078-6162746     E-mail: a.schroder.1@kpnmail.nl

 

 Regels voor de ouders:

Geef u uw kind op tijd op , d.w.z. 1 dag van tevoren via de mail of telefonisch tussen 8.00 en 9.00 uur.

Op tijd betalen

Voor vaste kinderen, wanneer zij een dag niet kunnen komen (ziek of anders) dit ook aan het overblijfteam doorgeven. Bij geen afmelding gaat de betaling gewoon door.

Veranderingen van vaste overblijfdagen schriftelijk doorgeven aan de overblijf.

Is uw kind bij de overblijf en wil het gaan spelen bij iemand anders, alleen met uw schriftelijke toestemming.

Als uw kind zich misdraagt of brutaal is tijdens de overblijf nemen wij telefonisch contact met u op. Na 3 keer zal uw kind niet meer welkom zijn.

Voor verdere informatie of vragen kunt u altijd terecht bij onze coördinatoren.


Roselie Schröder             

Josien van Heeren

Lia van der Hout