Samenwerking ouders en school


GEZOCHT!!!  Ouder Talent

Wij willen als school graag de kinderen laten profiteren van de talenten van onze ouders. Hierbij kunt u aan van alles denken! Misschien heeft u een leuke hobby of doet u interessant werk? Heeft u een bijzondere collectie kinderboeken, een passie voor computers of een geweldig oog voor techniek?
Er is zo veel te doen op een school, dat het voor iedere ouder mogelijk is zijn/haar talenten in te zetten en zo een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het eigen en andermans kind. Natuurlijk zijn wij ook nog steeds heel blij als u zich door middel van ouderhulp tijdens een activiteit in de klas wilt inzetten, u ons wilt helpen de school te versieren of met regelmaat wilt luizenpluizen. Heeft u een talent dat u hierin niet kwijt kunt, maar waar u de kinderen wel van wilt laten profiteren? Dan vragen wij u het formulier hiernaast in te vullen en te verzenden.Ook grootouders, buren, vrienden of anderszins betrokkenen zijn van harte welkom.

Na ontvangst van het formulier zal een medewerker van school contact met u opnemen om de mogelijkheden te bespreken.Alleen samen komen we verder

Het contact tussen ouders en school is heel erg belangrijk.
Samen staan we voor een prachtige taak : zorgen dat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen.
Zowel de ouders als de school spelen daarin een heel belangrijke rol. 


Samenwerking is van heel groot belang.

Uw kind is voor ons en voor u heel belangrijk. Hij of zij moet zich prettig voelen; thuis en op school. 
Wij zullen u natuurlijk goed op de hoogte houden van hoe het met uw kind op school gaat, maar vragen u ook ons op de hoogte te houden van het gedrag en de ontwikkelingen thuis. Allerlei omstandigheden kunnen de emotie en het gedrag van uw kind beïnvloeden, wat uiteindelijk weer zichtbaar is in het leerproces.

Contact ouders en school 
Als er toch iets is, kunt u altijd contact opnemen of even langskomen. Afhankelijk van het onderwerp kunt u de directeur, een van de leerkrachten of de maatschappelijk werker benaderen. Daar waar wij kunnen, zullen we u proberen te helpen of bij te staan.


Formulier Ouder TalentAfwezigheid groepsleerkracht
Als een leerkrachten niet aanwezig kan zijn, wordt er altijd geprobeerd vervanging te vinden. Het kan gebeuren dat er geen vervanging gevonden kan worden. In dat geval wordt er wel eens een groep naar huis gestuurd. U wordt dan vooraf schriftelijk, of op de dag zelf telefonisch op de hoogte gesteld van het feit dat uw kind naar huis komt. Bent u niet thuis of hebt u andere verplichtingen dan blijft uw kind op school.

Afwezigheid leerling
Als uw kind ziek is, moet dit voor schooltijd aan de school worden doorgeven. Het is wenselijk om dan meteen de aard van de ziekte te vermelden. De school kan hiervan dan, indien zij het noodzakelijk en/of wenselijk acht, melding doen.
Wilt u, indien uw kind later op school komt of afwezig moet zijn i.v.m. artsenbezoek, dit doorgeven aan de groepsleerkracht.