Ouder-Kind coach


                        De Ouder-Kindcoach van obs Dubbeldam

Mag ik mij even voorstellen?

Mijn naam is Miranda Droogendijk en zal dit schooljaar ( 2016-2017) als OK-coach ( Ouder-Kindcoach) werkzaam zijn voor obs Dubbeldam.                                                              De OK-coach vervangt het voormalig Schoolmaatschappelijk werk op uw school. De Ouder-Kindcoach werkt vanuit het sociaal team en heeft verschillende scholen onder haar/zijn hoede.

Wat doet de Ouder-Kind coach?

Zoals de naam het zegt ben ik voor ouders/verzorgers en leerlingen, als wel school een vraagbaak op het gebied van

- opgroeien 

- ontwikkeling van uw kind

- gezin

- gezondheid

- werk en inkomen 

Samen met u en/of uw kind ga ik op zoek naar antwoorden en geef zo nodig informatie of advies.

Op school heeft uw kind ook de mogelijkheid om zelf bij ons aan te kloppen met een vraag.Bij leerlingen jonger dan 16 jaar neem ik met de ouder/verzorger contact op wanneer er meer dan 1 gesprek plaats vind. Daarnaast is het mogelijk dat school het initiatief neemt om een leerling naar de Ouder-Kind coach te verwijzen. Verwijzing door school is met instemming van ouders/verzorgers.

Waar nodig werk ik samen met mijn collega's van het Sociale Team Oost  en het Jeugdteam.

Ik ben bereikbaar op: maandag, dinsdag en donderdag

Telefoon (WhatsApp): 06-31007049

Email: m.droogendijk@vivenz.nl