Het is onze school, onze klas
en dat voelt goed!Het is onze school, onze klas en dat voelt goed!

Natuurlijk zijn we op school om te leren, maar wel in een prettige omgeving.
Je moet je als kind veilig voelen. We vinden het erg belangrijk om ervoor te zorgen dat de leerlingen zich zélf verantwoordelijk voelen voor de gang van zaken in de groep en in de school. De school is van ons allemaal! We zijn allemaal verschillend en hebben allemaal ons eigen plekje nodig. Elkaar waarderen en respecteren is dus van het grootste belang.

We vinden het belangrijk dat de leerkracht zich in de leerling inleeft, en wanneer er problemen zijn tussen leerlingen onderling de kinderen laat zien wat er in de ander omgaat. We leren hen zich te verplaatsen in de ander. Praten met elkaar, maar zeker ook luisteren naar elkaar staat dan centraal. Je kunnen uiten, fouten kunnen maken, het hoort er allemaal bij. Vanzelfsprekend wordt pesten niet getolereerd.