TeamInterne begeleiders
Deze leerkrachten coördineren de hulp aan leerlingen die extra zorg nodig hebben: Erica Nagtegaal en Alexandra Polet

Coördinatoren
Deze leerkrachten coördineren een aantal groepen. Ze leiden daar de vergaderingen en bespreken punten met de directie tijdens de bijeenkomsten van de staf.
Marjon Wouters ( onderbouw groepen 1 en 2)
Wendy Post (onderbouw groepen 3, 4 en 5)
Jannette Linssen (bovenbouw groepen 6, 7 en 8)


Vakleerkracht gymnastiek
Nicolette Schot verzorgt een deel van de gymnastieklessen in de groepen 3 t/m 8.


Stagiaires
Een aantal leerkrachten heeft Pabo studenten in de klas. Zij zijn meestal een dag per week op school. Andere leerkrachten hebben stagiaires van het Da Vinci College. Deze stagiaires leren voor onderwijsassistent en zijn gedurende een bepaalde periode ( afhankelijk van het leerjaar) twee of drie dagen in de klas.

Directie
De directeur van de school is Hans Zondag.
Als u een gesprek met de directeur wilt hebben, is het raadzaam vooraf een afspraak te maken.