Wat gaat mijn kind leren?Thuis

Als uw kind op school komt beschikt het al over heel wat kennis en vaardigheden, allemaal bij u thuis geoefend en aangeleerd.

De school sluit aan bij de grote verschillen die bestaan tussen de kinderen. We hebben bewust gekozen voor klassen met 4- en 5-jarigen in dezelfde groep. Daardoor is er in de kleutergroepen materiaal op vele niveaus aanwezig.

Onderbouw

Jonge kinderen leren het beste in concrete situaties, waarbij ze al hun zintuigen gebruiken. In de kleutergroepen zijn de materialen en werkwijzen zo uitgekozen, dat uw kind al spelend leert. Aan het eind van de kleuterperiode heeft uw kind begrippen geleerd die helpen bij het leren rekenen en lezen.

In groep 3 en 4 ligt een belangrijk accent op het leren lezen en schrijven en het opbouwen van voldoende taal- en rekenvaardigheid. Daarvoor gebruiken wij eigentijdse methoden, die de nodige differentiatie mogelijk maken. Dit houdt in dat we kinderen de nodige extra's kunnen bieden, meer oefening en herhaling of juist meer uitdaging.

Bovenbouw

Vanaf groep 5 gaat uw kind per week drie uur langer naar school. Er wordt ook een aantal nieuwe vakken toegevoegd, zoals aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs.

In alle groepen wordt aandacht besteed aan tekenen, handvaardigheid en muziek.
Heel bijzonder en tegelijkertijd ook heel gewoon bij ons op school is het Engels.
De kleuters op onze school krijgen vier à vijf uur Engels per week en alle andere groepen anderhalf uur.

Er valt dus heel wat te leren in acht schooljaren!Vanzelfsprekend is er ook gymnastiek- en zwemonderwijs en in groep 8 godsdienst.


Methodes

Op de volgende websites vind u meer informatie over de door ons gebruikte methoden:

Leren lezen

Pennenstreken