Spannend


Spannend, naar school
De tijd lijkt voorbij gevlogen, uw kind is nog zo klein, en toch is het tijd om te zoeken naar een basisschool.. Hoe vindt u een school die bij u en uw kind past. Een school waar u vertrouwen in heeft, een school waarin uw kind met zorg begeleid wordt?

En dan de eerste schooldag! Die wordt voor uw kind, maar ook voor u, best spannend.

Elke nieuwe kleuter mag tien dagdelen komen wennen in de nieuwe groep. De leerkracht neemt van tevoren contact met u op, waarbij u samen afspreekt wanneer uw kind komt wennen. Op de eerste schooldag leert uw kind de juf en ook al wat kinderen uit de klas kennen.

En ook heel belangrijk: het weet al heel veel over de afspraken in de klas, dat geeft veel zekerheid.