OuderraadOnze ouderraad bestaat uit een actieve groep ouders, die op de school heel veel organiseren en de leerkrachten uitstekend assisteren bij allerlei activiteiten in de school. Denk u bijvoorbeeld aan de feesten, excursies, de schoolfotograaf, het kleuterfeest, de schoolreizen en het afscheid van groep 8.

Ouderraad van obs Dubbeldam: hoe/wat/waar/waarom?

Natuurlijk, wat denkt u, obs Dubbeldam beschikt over een ouderraad!

Wat is een ouderraad?

Een ouderraad is een uit en door de ouders gekozen groep die allerlei activiteiten organiseert ten behoeve van de leerlingen van obs Dubbeldam en hun ouders. De ouderraad beheert de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderraad legt rekening en verantwoording af middels het financieel jaarverslag. Alle ouders van de school kunnen zich kandidaat stellen voor de ouderraad. Een oproep voor nieuwe kandidaten wordt meestal aan het einde van het schooljaar gedaan.

Wie vormen de ouderraad?

De ouderraad heeft een wettelijke basis: artikel 26 van de Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992. De ouderraad bestaat momenteel uit elf ouders en drie leerkrachten: Irmgard van Hemert (voorzitter), Wenda Hommes (secretaris), Nele Caluwaerts (penningmeester), Wendy Smaal, Debora Zwartbol, Chantal Vlug, Claudia Boelaart, Thea Mrabti, Lidija van Doesburg, Rinke van der Laan ,Tamara Eshuis, Heleen Groeneweg, Cindy Koolmees (leerkracht), Els Vlug (leerkracht) en Corina Kroon (leerkracht).

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad assisteert elk jaar bij allerlei feestelijke activiteiten en uitstapjes. Achter en voor de schermen is de ouderraad aanwezig bij de Sinterklaasviering, de Kerstviering, het Paasfeest, de schoolreisjes en de uitstapjes, de Avond-4-daagse, verschillende sportevenementen, de feesten voor groep 1 & 2, de afscheidsavond voor groep 8 en de jaarlijkse disco voor groep 8. 

Vrijwillige ouderbijdrage


Elk jaar worden alle ouders gevraagd om een vrijwillige ouderbijdrage te storten op de bankrekening van de ouderraad. NL40 INGB 000 252 65 38

Wat doet de ouderraad eigenlijk met het binnengekomen geld?
een groot deel van het geld wordt besteed aan busvervoer in verband met de jaarlijkse uitstapjes van de leerlingen. Denk daarbij aan bezoekjes aan het Sinterklaashuis, Kunstmin of het Weizigt Park;
  • de ouderraad zorgt bij alle festiviteiten en activiteiten voor een versnapering voor de leerlingen;
  • in verband met Sinterklaasviering en de Kerstviering regelt de ouderraad een aardig presentje voor de kinderen. De ouderraad zorgt ervoor dat de Sint de school bezoekt en natuurlijk dat elke leerling een grote taaitaaipop krijgt;
  • de ouderraad koopt Sinterklaas- en kerstspullen.
  • regelmatig schaft de ouderraad nieuw buitenspeelgoed aan;
  • de ouderraad geeft een bijdrage aan de taal- en rekendagen;
  • op de afscheidsavond van groep 8 ontvangen alle schoolverlaters namens de ouderraad een prachtig afscheidscadeau;
  • eens in de vier jaar vervangt de ouderraad de obs Dubbeldam sporttenues. Hiermee is een fors bedrag gemoeid waarvoor de ouderraad in de loop van vier jaar de nodige reserveringen doet;
  • af en toe schenkt de ouderraad namens alle ouders een groot cadeau aan de school. Zo kreeg de school vorig jaar een nieuwe speeltoestel voor op het schoolplein.
Indien u vragen, opmerkingen of ideeën heeft, spreek dan gerust één van de leden van de ouderraad aan. Zij zullen proberen uw vragen te beantwoorden. Goede ideeën zijn altijd welkom! 

Hoe hoog is de ouderbijdrage en waarvoor wordt deze gebruikt?

De ouderbijdrage is € 25,00 voor kinderen die vanaf de zomervakantie naar school gaan. Voor kinderen die tussen kerst en het lente ontbijt instromen is de ouderbijdrage €12,50.
De ouderbijdrage wordt gebruikt voor het betalen van de inkopen rondom 5 december en het lente ontbijt. Als er sportkleding vervangen dient te worden, wordt dit hier ook van betaald.
Van de ouderbijdrage wordt dus geen lesmateriaal gekocht.

Is de ouderbijdrage verplicht?

Onderwijs in Nederland is gratis. Hieruit vloeit voort dat ouders niet verplicht kunnen worden tot betaling voor de extra activiteiten die de school organiseert. Toch mag er een zekere solidariteit verwacht worden. Immers, zonder de ouderbijdrage kunnen feestelijke extraatjes, voor de kinderen toch vaak de kers op de slagroomtaart, niet georganiseerd worden. Als ouders de ouderbijdrage niet kunnen betalen, moeten hun kinderen gewoon mee kunnen doen met de extra activiteiten. Mocht het betalen van de ouderbijdrage voor u een probleem zijn, dan vragen we u vriendelijk contact op te nemen met Hans Zondag

Contact

Bent u enthousiast geworden en heeft u interesse zelf lid te worden van de ouderraad? Wilt u vrijblijvend een vergadering bijwonen? Of heeft u een andere vraag, opmerking of suggestie voor de OR?
Neem dan gerust contact op met een van bovengenoemde personen of via or.dubbeldam@opod.nl