Opod-banner


Hoe kan ik inschrijven?

Oriënteren op de basisschool 

Alle kinderen zijn leerplichtig vanaf 4 jaar. Het is heel goed om u vooraf goed te oriënteren op de mogelijkheden.
Het is belangrijk om goed te bekijken welke school bij u en uw kind past. Niet alle basisscholen zijn hetzelfde.
Past de werkwijze van de school bij uw kind , welke uitgangspunten hanteert de school, hoe ziet de school en het schoolplein eruit , zijn er mogelijkheden voor buitenschoolse opvang , etc.... Het zijn allemaal aspecten die een rol kunnen spelen bij uw schoolkeuze. Het is belangrijk goed na te denken over de schoolkeuze. U sluit met de school een samenwerkingsverband voor 8 jaar. Deze verantwoordelijkheid nemen wij op 
obs Dubbeldam graag op ons.

Een kijkje nemen op obs Dubbeldam

U bent altijd van harte welkom op onze school. U kunt een telefonische afspraak maken met Hans Zondag, de directeur (telefoonnummer: 078 6160151). Hij maakt dan graag tijd vrij voor een gesprek en u krijgt een rondleiding. We houden de rondleiding tijdens de schooluren, zodat u de school in bedrijf ziet.

Nieuwe leerlingen kunnen ingeschreven worden na een gesprek met de directeur. Na het gesprek kunt u het inschrijfformulier thuis invullen en daarna retourneren.
Voor vierjarigen is er in principe, indien tijdig ingeschreven, altijd plaats beschikbaar. Wel adviseren wij u uw kind omstreeks de derde verjaardag aan te melden. 
In sommige groepen kunnen wij helaas wegens plaatsgebrek geen leerlingen meer plaatsen. Voor actuele informatie over de mogelijkheid tot plaatsing vragen we u contact op te nemen met de directeur.

https://sites.google.com/a/opod.nl/obsdubbeldam/home/ouders
                     U als ouder
            Kind ingeschreven op 
                 obs Dubbeldam ?

Enkele weken voordat uw kind vier jaar wordt, krijgt u van de school bericht in welke groep uw kind wordt geplaatst. Samen spreken we af wanneer uw kind in de groep komt wennen. De kinderen komen tien dagdelen wennen, wat doorgaans neerkomt op twee keer per week in de vijf weken vóór de vierde verjaardag van uw kind.
Wanneer uw kind in groep 1 start, verwachten wij dat het zindelijk is en ook zelfstandig het toilet kan bezoeken.

Intakegesprek
Het is voor ons heel belangrijk te weten hoe uw kind zich heeft ontwikkeld. Wanneer we dat in beeld hebben, kunnen we beter inspelen op de behoeften van uw kind. Tijdens het
intakegesprek bespreken we samen met u hoe het met uw kind gaat , hoe het zich ontwikkeld heeft , etc.

En dan ...eindelijk naar school. Uw kind mag echt naar obs Dubbeldam.

Meteen na zijn of haar vierde verjaardag begint het kind de complete schoolweek te volgen. In overleg met ouders kan anders besloten worden. In de periode vlak voor de zomervakantie schrijven we wel nieuwe leerlingen in, maar het is beter dat het kind pas na de zomervakantie daadwerkelijk start.

Geïnteresseerd in een rondleiding en een persoonlijke kennismaking?
Als u uw zoon of dochter wilt aanmelden voor onze school kunt u contact opnemen met de directie. Dat kan telefonisch (078-6160151) of door ons een e-mail te sturen.
https://sites.google.com/a/opod.nl/obsdubbeldam/informatie
                     Onze school
  

Of vul formulier inhttps://sites.google.com/a/opod.nl/obsdubbeldam/home/ouders/inschrijven
                        Inschrijven