Hoe kan ik inschrijven?


Hoe kan ik inschrijven?


Oriënteren op de basisschool
Alle kinderen zijn leerplichtig vanaf 4 jaar. Het is heel goed om u vooraf goed te oriënteren op de mogelijkheden.
Het is belangrijk om goed te bekijken welke school bij u en uw kind past. Niet alle basisscholen zijn hetzelfde.
Past de werkwijze van de school bij uw kind , welke uitgangspunten hanteert de school, hoe ziet de school en het schoolplein eruit , zijn er mogelijkheden voor buitenschoolse opvang , etc..... Het zijn allemaal aspecten die een rol kunnen spelen bij uw schoolkeuze. Het is belangrijk goed na te denken over de schoolkeuze. U sluit met de school een samenwerkingsverband voor 8 jaar. Deze verantwoordelijkheid nemen wij op obs Dubbeldam graag op ons.
Wel adviseren wij u uw kind voor de derde verjaardag aan te melden.
In sommige groepen kunnen wij helaas wegens plaatsgebrek geen leerlingen meer plaatsen. Voor actuele informatie over de mogelijkheid tot plaatsing vragen we u contact op te nemen met de directeur.

Een kijkje nemen op obs Dubbeldam
We nodigen u graag uit op obs Dubbeldam. U kunt telefonisch een afspraak maken met de directeur van obs Dubbeldam, Hans Zondag. Hij zal u de school laten zien en er de meest belangrijke aspecten over vertellen.
Na de rondleiding krijgt u het inschrijfformulier mee naar huis.

U kiest voor obs Dubbeldam ?
Wanneer u kiest voor obs Dubbeldam, kunt u het inschrijfformulier ingevuld op school afgeven of opsturen.
U kunt het hier ook downloaden.

U heeft uw kind ingeschreven op obs Dubbeldam ?
Enkele weken voordat uw kind vier jaar wordt, krijgt u van de school bericht in welke groep uw kind wordt geplaatst. Vóór de vierde verjaardag zijn er tien dagdelen dat uw kind mag komen om alvast te wennen. Wanneer uw kind in groep 1 start, verwachten wij dat het zindelijk is en ook zelfstandig het toilet kan bezoeken.

Intakegesprek
Het is voor ons heel belangrijk te weten hoe uw kind zich heeft ontwikkeld. Wanneer we dat in beeld hebben, kunnen we beter inspelen op de behoeften van uw kind. Tijdens het intakegesprek bespreken we samen met u hoe het met uw kind gaat , hoe het zich ontwikkeld heeft , etc....

En dan ...eindelijk naar school. Uw kind mag echt naar obs Dubbeldam
Meteen na zijn of haar vierde verjaardag begint het kind de complete schoolweek te volgen. In overleg met ouders kan anders besloten worden. In de periode vlak voor de zomervakantie schrijven we wel nieuwe leerlingen in, maar het is beter dat het kind pas na de zomervakantie daadwerkelijk start.

Geïnteresseerd in een rondleiding en een persoonlijke kennismaking?
Als u uw zoon of dochter wilt aanmelden voor onze school kunt u contact opnemen met de directie. Dat kan telefonisch (078-6160151) of door ons direct een e-mail te sturen.