U als ouder

U als ouder


Sociale kaart
                U als ouder

                    Mijn kind gaat naar school


Elk kind is anders. Door onze instructies spelen wij hierop in.
In de kleutergroepen werkt elk kind op zijn eigen niveau, en biedt de leerkracht steeds situaties om het kind uit te dagen en een stapje verder te brengen.
In de hogere groepen wordt op drie niveaus gewerkt, zodat ieder kind doet wat bij zijn of haar mogelijkheden past. Ook dit is van groot belang om je lekker op je plek te voelen op school.
Een goed contact met de ouders is voor ons van groot belang. Samen hebben we immers hetzelfde doel!


                   Onze school
   


Uw kind 

Onderbouw groep 1 en 2

Onderbouw groep 3 en 4

Bovenbouw

Leuke tips en links