Groepen


De onderbouw


Groep 1 en 2

Jonge kinderen leren het beste in concrete situaties, waarbij ze al hun zintuigen gebruiken. In de kleutergroepen zijn de materialen en werkwijzen zo uitgekozen, dat uw kind al spelend leert. Aan het eind van de kleuterperiode heeft uw kind begrippen geleerd die helpen bij het leren rekenen en lezen.

Op obs Dubbeldam zitten de leerlingen van groep 1 en 2 samen in één groep. De kinderen leren zo van elkaar en met elkaar. De niveauverschillen werken hierdoor in het voordeel van de leerlingen. Gedurende het schooljaar komen er steeds nieuwe vierjarigen bij in de groep.

Lees verder...
                U als ouderDe onderbouw


Groep 3 en 4

In groep 3 en 4 ligt een belangrijk accent op het leren lezen en schrijven en het opbouwen van voldoende taal- en rekenvaardigheid. Daarvoor gebruiken wij eigentijdse methoden, die de nodige differentiatie mogelijk maken. Dit houdt in dat we kinderen de nodige extra's kunnen bieden, meer oefening en herhaling of juist meer uitdaging.

              Onze school

     

De bovenbouw


Groep 5 t/m 8

Vanaf groep 5 gaat uw kind per week twee uur langer naar school. Er wordt ook een aantal nieuwe vakken toegevoegd, zoals aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs.

In alle groepen wordt aandacht besteed aan tekenen, handvaardigheid en muziek.
Heel bijzonder en tegelijkertijd ook heel gewoon bij ons op school is het Engels.
De kleuters op onze school krijgen vier à vijf uur Engels per week en alle andere groepen anderhalf uur.

Er valt dus heel wat te leren in acht schooljaren!Vanzelfsprekend is er ook gymnastiek en in groep 8 godsdienst.